Fracturas menores o fisuras de peroné. Inmovilización parcial o relativa